Styrelsen

efter val vid årsmötet 2018-03-05
Ordförande
Olle Heverius
Kiselvägen 3
341 34 Ljungby
mail
Mobil 076- 856 91 46
Sekreterare

Sten-Inge Petersson
Wieselgrensgatan 12
352 36 VÄXJÖ
mail
Arb.0470-70 48 41
Mobil 072-574 35 23
Kassör

Magnus Engblom
Box 51
560 28 Lekeryd
mail
Tel 036-85887
Mobil 070-5860572
Styrelseledamot

 Kerstin Johansson
Bryggaregatan 3
571 41 Nässjö
 mail
Arb. 0380-764 15
Styrelseledamot

Johannes Friberg
Äppelgatan 12 C
572 37 OSKARSHAMN
Mobil  070-157 03 22
Personliga suppleanter till ovanstående 
(i tur och ordning)
  • Patrik Sassersson
  • Rebecka Svensäter
  • Åsa Johnsson
  • Eva-Lena Svanberg
  • Karin Öhman
Revisorer
Vanja Roshagen och Birgit Söderström
Revisorsuppleanter 
Helén Olsson och Charlotte Waldo Eriksson
Hedersledamot Kantor Bo Svensson
Tingsgatan 6
360 73 Lenhovda