Kontraktsombud

efter val vid årsmötet 2018-03-05

Östra Värend

Rebecka Svensäter, Ann-Christin Bladh-Lindeqvist och Rosemary Karlsson

Allbo-Sunnerbo

Mia Andersson och Olle Heverius

Södra Vätterbygden  

Edward Eklöf och Magnus Engblom.

Östbo-Västbo

Katarina Johansson och Rebecka Palmgren Ashour

Njudung

Kerstin Johansson

Kalmar-Öland

Therese Ström, Helén Olsson

Stranda-Möre

Maria Klingstedt och Mats Alexandersson