Archive for mars, 2016

Årsmöte 2016

Årsmöte i Växjö

Måndagen den 7 mars hölls årsmöte med Växjö stifts kyrkomusikerförening, med ca 60 medlemmar närvarande. Platsen för denna årligt återkommande gemenskapsdag var Växjö. Efter välkomstfika i nybyggda Domkyrkocentrum var det så dags för årsmötet i det intilliggande nyrenoverade Karolinerhuset.

Efter mötesförhandlingarna begav vi oss över till Domkyrkan för en konsert med två av kyrkans organister, Sten-Inge Petersson och Yvonne Steen Ohlander. Härlig och underbar musik klingade både ifrån läktarorgeln och ifrån de 2 orglarna nere i kyrkorummet.

Lunchen serverades sedan uppe på biskopssätet Östrabo, där deltagarna lät sig väl smaka av den goda maten. Värdinnan berättade lite om husets historia, och inbjöd också till en liten rundvandring i denna historiskt intressanta bostad för stiftets biskopar. Som extra gäst vid lunchen hade vi bjudit in Susanne Rydén, preses i Kungliga Musikaliska Akademien, samt tillika orkesterchef för Musica Vitae som har sin hemvist i Växjö. Hon berättade både om sitt uppdrag som preses och om orkestern och dess verksamhet. Efter lunchen förflyttade vi oss så till Utvandrarnas hus där Musica Vitae har sina lokaler. Här fick vi följa repetionsarbetet under ledning av den konstnärliga ledaren Malin Broman, som med fiolen i hand förde den fantastiska musiken framåt. Det blev ett mycket uppskattat och spännande möte mellan dessa stråkmusiker och stiftets kyrkomusiker.

Dagen avslutades så med kaffe, innan det var dags för var och en att återvända till sitt, fyllda med energi och inspiration för sin fortsatta kyrkomusikaliska gärning.

 

Ske allt så.

2016-03-07

Olle Heverius, ordf.

Comments off