Archive for juni, 2017

Paula Sassersson till minne 2017-06-16

När försommaren står i sin gröna prakt nås vi av sorgebudet att PAULA SASSERSSON har lämnat vår gemenskap efter en längre och svår sjukdomstid. Hon var under flera år aktiv i vår styrelse som kassör.

Vi kommer att minnas henne med glädje och tacksamhet och tackar Gud för allt som hon fick betyda för så många medmänniskor, genom sitt sätt att vara och verka.

Våra tankar går till Patrik och övriga familjen.

Vila i frid PAULA.

Gud, för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig.” 

Comments off