Category “Artiklar”

Årsmöte 2020

Comments off

Årsmöte 2019

 

Comments off

Paula Sassersson till minne 2017-06-16

När försommaren står i sin gröna prakt nås vi av sorgebudet att PAULA SASSERSSON har lämnat vår gemenskap efter en längre och svår sjukdomstid. Hon var under flera år aktiv i vår styrelse som kassör.

Vi kommer att minnas henne med glädje och tacksamhet och tackar Gud för allt som hon fick betyda för så många medmänniskor, genom sitt sätt att vara och verka.

Våra tankar går till Patrik och övriga familjen.

Vila i frid PAULA.

Gud, för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig.” 

Comments off

Hälsning i advent 2016

Så har då återigen klockorna fått ringa in ett nytt kyrkoår och 1:a söndagen i advent markerat starten på en ny härlig och intensiv tid. Många är de körsånger, solosånger, orgelstycken och övriga musikinslag som ska ”levereras” i våra kyrkor de närmaste 5-6 veckorna. Förväntningarna är stora hos både gudstjänstbesökare, körsångare, medarbetare och oss själva. Som vi vet så har vi en viktig uppgift att genom sången och musiken bära fram det glada budskapet, och på så sätt evangelisera om Jesu födelse och liv. Låt oss vara stolta över detta uppdrag som vi fått. I tider av oro och bekymmer både på hemmaplan, nationellt och ute i världen så är det skönt att veta att kyrkans budskap bär i livets alla skiften. Tack för allt det fina och fantastiska arbetet under det gångna året, i stort och smått, vardag och helg.

Och ni minns väl Martin Luthers ord:

”Musiken är en gåva, en skänk av Gud, och giver jag henne näst teologin den högsta äran.”

Ett Gott Nytt Kyrkoår, ett Välsignat Advent och omsider en God Jultid tillönskas er alla.

 

Så vill jag också meddela att föreningens årsmöte 2017 äger rum måndagen den 6 mars i HUSKVARNA. (I församlingshemmet, kyrkan, restaurang Stockmakaren och Husqvarna fabriksmuséum). Boka gärna redan nu denna dag i er kalender. Mer info och personlig kallelse till medlemmar kommer senare.

Comments off