Växjö stifts kyrkomusikerförening

Startsidan | Stadgar

Länkar: KMR | Växjö stifts kyrkomusiksida | Växjö stifts kyrkosångsförbund

 

Aktuellt  

 

Årsmöte 2017

2017

Hälsning i Advent 2016

Så har då återigen klockorna fått ringa in ett nytt kyrkoår och 1:a söndagen i advent markerat starten på en ny härlig och intensiv tid. Många är de körsånger, solosånger, orgelstycken och övriga musikinslag som ska ”levereras” i våra kyrkor de närmaste 5-6 veckorna. Förväntningarna är stora hos både gudstjänstbesökare, körsångare, medarbetare och oss själva. Som vi vet så har vi en viktig uppgift att genom sången och musiken bära fram det glada budskapet, och på så sätt evangelisera om Jesu födelse och liv. Låt oss vara stolta över detta uppdrag som vi fått. I tider av oro och bekymmer både på hemmaplan, nationellt och ute i världen så är det skönt att veta att kyrkans budskap bär i livets alla skiften. Tack för allt det fina och fantastiska arbetet under det gångna året, i stort och smått, vardag och helg.

Och ni minns väl Martin Luthers ord:
"Musiken är en gåva, en skänk av Gud, och giver jag henne näst teologin den högsta äran.”

Ett Gott Nytt Kyrkoår, ett Välsignat Advent och omsider en God Jultid tillönskas er alla.

Så vill jag också meddela att föreningens årsmöte 2017 äger rum måndagen den 6 mars i HUSKVARNA. (I församlingshemmet, kyrkan, restaurang Stockmakaren och Husqvarna fabriksmuséum). Boka gärna redan nu denna dag i er kalender. Mer info och personlig kallelse till medlemmar kommer senare.

Referat från årsmötet 2016

Årsmöte i Växjö

Måndagen den 7 mars hölls årsmöte med Växjö stifts kyrkomusikerförening, med ca 60 medlemmar närvarande. Platsen för denna årligt återkommande gemenskapsdag var Växjö. Efter välkomstfika i nybyggda Domkyrkocentrum var det så dags för årsmötet i det intilliggande nyrenoverade Karolinerhuset.
Efter mötesförhandlingarna begav vi oss över till Domkyrkan för en konsert med två av kyrkans organister, Sten-Inge Petersson och Yvonne Steen Ohlander. Härlig och underbar musik klingade både ifrån läktarorgeln och ifrån de 2 orglarna nere i kyrkorummet.
Lunchen serverades sedan uppe på biskopssätet Östrabo, där deltagarna lät sig väl smaka av den goda maten. Värdinnan berättade lite om husets historia, och inbjöd också till en liten rundvandring i denna historiskt intressanta bostad för stiftets biskopar. Som extra gäst vid lunchen hade vi bjudit in Susanne Rydén, preses i Kungliga Musikaliska Akademien, samt tillika orkesterchef för Musica Vitae som har sin hemvist i Växjö. Hon berättade både om sitt uppdrag som preses och om orkestern och dess verksamhet. Efter lunchen förflyttade vi oss så till Utvandrarnas hus där Musica Vitae har sina lokaler. Här fick vi följa repetionsarbetet under ledning av den konstnärliga ledaren Malin Broman, som med fiolen i hand förde den fantastiska musiken framåt. Det blev ett mycket uppskattat och spännande möte mellan dessa stråkmusiker och stiftets kyrkomusiker.
Dagen avslutades så med kaffe, innan det var dags för var och en att återvända till sitt, fyllda med energi och inspiration för sin fortsatta kyrkomusikaliska gärning.

Ske allt så.
2016-03-07
Olle Heverius, ordf.

....................................................................................................................
(Nedanstående fanns att läsa i Kyrkomusikernas Tidning, nr 9) 

Motionera till ombudsmötet 2016!

Nästa år är det dags för en ny upplaga av KMR:s högsta beslutande organ – det vill säga ombudsmötet. Det äger rum 20-21 oktober 2016 (med förmöten 19 oktober). 
Ombuden till ombudsmötet väljs av stiftsföreningarna samt studerandeföreningen samma år som ombudsmötet hålls. Mer om detta kan man läsa i KMR:s stadgar § 15 (se www.kmr.se). 
Motion till ombudsmötet kan väckas av stiftsförening, stiftsförenings styrelse eller enskild medlem. 
En motion skall ha ett tydligt syfte och vara relevant för ombudsmötet. Ombudsmötet kan fatta bindande beslut vad gäller förbundsinterna frågor i enlighet med stadgarnas föreskrifter, vidare kan ombudsmötet besluta att driva frågor utanför förbundet. Motionen skall också avslutas med en tydlig hemställan eller begäran, så att det klart och tydligt framgår vad motionären avser; en motion som enbart uttrycker en uppfattning eller ställningstagande utan att landa i en hemställan är normalt inte möjlig att behandla. 
Motion som väcks av enskild medlem skall före den 1 november eller den senare tidpunkt som respektive stiftsförening fastställer året före ordinarie ombudsmöte inlämnas till stiftsföreningens respektive studerandeföreningens styrelse. 
Om enskild medlem väcker en motion efter 1 november 2015 eller efter det av föreningen fastställda datumet skickas denna direkt till förbundssekreteraren senast den 1 februari 2016. Senast 1 februari 2016 skall samtliga motioner ha inkommit till undertecknad förbundssekreterare, oavsett om motionären är en förening (etcetera) eller en enskild person. 

Välkommen att motionera! 
Henrik Tobin
Förbundssekreterare

Årsmöte 2015  i Oskarshamn

Som seden bjuder, sedan några år tillbaka, höll vi även i år årsmöte med kyrkomusikerföreningen den första måndagen i mars. Kyrkomusiker ifrån olika delar av vårt stift samlades då i Oskarshamn för en heldag med årsmöte, lunchmusik samt besök på Döderhultarmuseet. I stadens församlingshem började vi dagen med förmiddagskaffe och prat, varefter årsmötesförhandlingarna vidtog.
Det blev omval på alla poster, med undantag av att Rebecka Svensäter blev ny suppleant i styrelsen, Fredrik Albertsson nytt kontraktsombud för Njudung samt att Mona Wallinder blev ny ledamot i valberedningen. Se för övrigt separat protokoll.
Efter mötet var det dags att ta en skön promenad upp till Oskarshamns folkhögskola, där lunchen serverades. Här fick vi möjlighet att prata och bekanta oss närmare med varandra, medan den goda maten lät sig väl smaka. För många av deltagarna blev det ett nostalgiskt återbesök på skolan, eftersom ett flertal kollegor studerat på kantorsutbildningen där.
I skolans kapell, Ceciliakapellet, hade sedan Robert Öhman och ett flertal musikstuderande elever, förberett ett fint musikprogram. Vi bjöds både på solosång, orgel och ett avslutande "Stabat mater" med ackompanjemang av orgel och cello. Det känns tryggt att veta att det finns en bra återväxt på musiker, både till våra kyrkor och till andra sammanhang i vårt land.
Vi begav oss därefter åter ner till de centrala delarna av staden för att göra ett besök på Döderhultarmuseet. Med guidens hjälp fick vi här en inblick i Axel Peterssons liv runt förra sekelskiftet. Många är de träfigurer som han gestaltat, inte sällan med verkliga personer i Oskarshamnstrakten som förebild. Ett givande och intressant besök tyckte vi alla.
Åter i församlingshemmet fick vi avsluta dagen och den kollegiala gemenskapen med eftermiddagskaffe. Med ny inspiration och ny energi var det så dags för var och en att återvända till sitt.
Må så Gud ledsaga oss och vara med oss i det viktiga arbetet att bevara och utveckla kyrkomusiken i vårt land. Gud till ära och människor till tröst och glädje. Vi må inte heller glömma Martin Luthers ord: "Musiken är en gåva, en skänk av Gud, och giver jag henne näst teologin den högsta äran".
Ske allt så.
2015-03-02
Olle Heverius, ordf

PROTOKOLL

Hälsning i Advent 2014

Så har då åter kyrkklockorna ringt in till ett nytt kyrkoår, och en intensiv period på kyrkoåret stundar. Ordet, Sången och Musiken ska fylla våra kyrkor och våra hjärtan med en hälsning ifrån Herren själv.
Allt detta har fortfarande en viktig del i många människors traditioner och längtan efter julefrid. Låt oss som kyrkomusiker vara stolta och glada över att vi får vara med och förmedla det glada budskapet, människor till tröst och uppbyggelse. Hoppas alla känner att ni var och en, och på olika platser i vårt stift, är viktiga budbärare och missionärer inom kyrkomusikens område.
Tack för allt fantastiskt arbete under det gångna året, i stort och smått, vardag och helg.
Och ni minns väl Martin Luthers ord:
"Musiken är en gåva, en skänk av Gud, och giver jag henne näst teologin den högsta äran."

Ett Gott Nytt Kyrkoår, ett Välsignat Advent och omsider en God Jultid tillönskas er alla

Olle Heverius
Ordf

Så vill jag också meddela att föreningens årsmöte 2015 äger rum i 
OSKARSHAMN, måndagen den 2 mars.
(I församlingshemmet, på Folkhögskolan och Döderhultar-muséet). 
Boka gärna redan nu denna dag i er kalender.
Mer info och personlig kallelse till medlemmar kommer senare.

Årsmöte 2014-03-03 i Vetlanda

Första måndagen i mars samlades det kyrkomusiker ifrån olika delar av vårt stift till årsmöte och gemenskap i Vetlanda med omnejd. Dagen började med förmiddagskaffe i församlingsgården innan årsmötesförhandlingarna vidtog. Värd var församlingens organist Fredrik Albertsson.
Ifrån styrelsen avgick Ruth Svensson, Oskarshamn, som varit föreningens kassör under många år. Hon avtackades med blommor och böcker för sina fina insatser. Blommor överlämnades även till den nya ledamoten Kerstin Johansson, Nässjö. Till ny kassör utsåg styrelsen senare ledamoten Paula Sassersson, Rottne. Med få undantag blev övriga poster oförändrade. Se vidare bilagt protokoll.
I Vetlanda kyrka bjöds vi sedan på en finstämd och väl genomförd lunchkonsert där Tina Bergholm och Fredrik Albertsson svarade för sången och musiken.
Vi begav oss därefter vidare till Myresjö och "Sussies kök" där lunchen avnjöts. Medan den goda maten lät sig väl smaka, fick vi möjlighet att prata och bekanta oss närmare med varandra. Fröderyd och dess kyrka, Sandellmuséet och Lina Sandellgården var det sista målet för dagen. Av kyrkvaktmästaren fick vi här en kort och intressant historisk beskrivning av bygden, kyrkan och prästfamiljen Sandell. Vi fick veta bakgrunden till en del av Lina Sandells psalmskatt samt guidas runt i de miljöer där Lina växte upp och lekte som barn.
Efter det goda eftermiddagsfikat i Lina Sandellgården avslutades så vår gemenskapsdag genom att vi under Thomas Niklassons ledning sjöng ett par körsånger som tack till kantorn i församlingen, Francesca Åström, och hennes medhjälpare.
Fyllda med upplevelser, inspiration och ny energi, var det så dags för var och en att återvända till sitt.
Må så Gud ledsaga oss och vara med oss i det viktiga arbetet att bevara och utveckla kyrkomusiken i vårt land. Människor till tröst och glädje. Så får vi till sist säga som Martin Luther: "Musiken är en gåva, en skänk av Gud, och giver jag henne näst teologin den högsta äran".
Ske allt så.

2014-03-05
Olle Heverius, ordf

Protokoll från årsmötet 2014-03-03

Protokoll från föregående årsmöte 2013

Hälsning i Advent 2013

Så är det åter dags för våra kyrkklockor att ringa in Advent, och den mest intensiva perioden på hela kyrkoåret är inne. Våra kyrkor och kapell ska nu under några veckor fyllas av extra mycket härlig sång och musik. De nyare sångerna blandas med de äldre traditionella styckena.
Det är lätt att konstatera att all denna musik och alla dessa musikgudstjänster betyder väldigt mycket för väldigt många människor. Både för de som lyssnar och för de som medverkar. Vad vore vi t ex utan alla dessa intresserade och lojala körsångare som vecka efter vecka träffas för att öva inför kommande högtider. Visst skulle det fattas en dimension i våra gudstjänster, om inte körsången och musiken fanns med.
Men för att hålla ihop all denna musik behövs det kyrkomusiker. Jag hoppas att alla ni i vårt stift som jobbar med musiken i våra kyrkor känner att ni har ett väldigt viktigt uppdrag. Inte bara i juletid, utan under hela kyrkoåret. Må vårt mål få vara att föra människor närmare trons kärna. Det är en stor utmaning och en fantastisk uppgift att få delta i detta viktiga arbete.

Så vill jag instämma i Martin Luthers ord: "Musiken är en gåva, en skänk av Gud, och giver jag henne näst teologin den högsta äran."

Ett Gott Nytt Kyrkoår, ett Välsignat Advent och omsider en God Jultid tillönskas er alla

Olle Heverius
Ordf

Årsmöte 2013-03-04 i Skatelöv

En helt vanlig måndag i mars anlände det kyrkomusiker ifrån olika delar av vårt stift till Skatelöv, utanför Växjö, för en heldag med årsmöte, lunchmusik samt besök på närliggande Huseby bruk. Dagen började med förmiddagskaffe i församlingshemmet innan årsmötesförhandlingarna vidtog. Värd var församlingens kantor Ingela Carlsson Hedstig.
Styrelsen, liksom de flesta andra posterna blev oförändrade.
Efter mötet var det dags att bege sig över till Skatelövs kyrka, där Växjömusikerna Peter Alrikson, Linda Färdigh och Julia Ljungström bjöd på en fin stund med lunchmusik. Fuga in h av Bach samt Lecons de ténèbres, nr 3 av Couperin stod på programmet.
Vi begav oss därefter vidare till det vackra Huseby Bruk där lunchen avnjöts på Värdshuset Stallet. Här fick vi möjlighet att prata och bekanta oss närmare med varandra, medan den goda maten lät sig väl smaka. Efter måltiden vandrade vi sedan genom slottsträdgården till den pampiga huvudbyggnaden, Huseby slott. Här fick vi en intressant och levande historisk inblick i slottslivet under 18- och 1900-talet hos familjen Stephens, där särskilt pappa Joseph och dottern Florences livsöden tilldrog sig åhörarskarans intresse.
Efter en dag, i kollegial gemenskap, fylld med upplevelser, inspiration och ny energi, var det så dags för var och en att återvända till sitt.
Må så Gud ledsaga oss och vara med oss i det viktiga arbetet att bevara och utveckla kyrkomusiken i vårt land. Människor till tröst och glädje. Så får vi till sist säga som Martin Luther: "Musiken är en gåva, en skänk av Gud, och giver jag henne näst teologin den högsta äran".
Ske allt så.
2013-03-04
Olle Heverius, ordf

Medlemsresa till Göteborg

I början av januari anordnade Växjö stifts kyrkomusikerförening en medlemsresa till Göteborg. Drygt 70 personer for på torsdagsmorgonen med bussar som utgick ifrån Kalmar respektive Jönköping. Väl framme i Göteborg var första anhalten Örgryte nya kyrka, där de 2 unika orglarna förevisades av Johannes Landgren och hans medarbetare, på ett inspirerande och intressant sätt. Färden gick sedan vidare till Scandic Hotell i Nordstan för incheckning och middag. Kvällens huvudattraktion var föreställningen på GöteborgsOperan av ”Chess”. En fantastisk föreställning som imponerade på oss alla. Efter fredagens frukost var det så dags att återvända till GöteborgsOperan. Denna gång blev vi guidade runt bakom kulisserna. Vi fick veta historien om operahusets tillkomst, lära oss lite om perukmakeri, scenkläder och något om alla de yrkeskategorier som har sitt arbete i detta hus.
Efter lite shopping och lunch var det så dags att återvända hemåt igen. Förhoppningsvis med ny inspiration och nya krafter för kommande dagar.
Olle Heverius

Vad gör din fackliga företrädare stiftsombudet??

Som KMR-medlem har du din fackliga tillhörighet i Lärarförbundet, och du tillhör lokalavdelningen av lärarförbundet i den kommun där du arbetar. Stiftsombudet är Lärarförbundets resursperson i kyrkomusikerfrågor, och i Kyrkomusikernas riksförbunds stadgar är uppdraget formulerat enl. nedan:

Stiftsombud har till uppgift att inom stiftet i samverkan med stiftsföreningens styrelse tillvarata KMR-medlemmarnas fackliga intressen.

I praktiken innebär det att

Du kan vända dig till oss för att få svar på frågor som rör förhållandena på din arbetsplats, arbetstider, regler och avtal mm. Vi kanske inte alltid kan svara på allt, men vi har möjlighet att ta reda på mycket eller lotsa dig vidare dit där du kan få hjälp.

Du kan vända dig till oss om du behöver rådgivning och hjälp för att komma till rätta med en konflikt på arbetsplatsen. Vi kanske inte kan lösa konflikten, men vi kan vara din samtalspartner och förhoppningsvis ett gott stöd för dig. I vissa fall kan vi även – om du så önskar - finnas med vid ditt möte med din arbetsgivare.

Vi företräder dig i förhandlingar med arbetsgivaren när det gäller lönefrågor, arbetstidsreglering, tvister om avtalstolkning mm. MBL-förhandlingar etc.  Det innebär att vi så långt det är möjligt försöker se till att du i din relation med din arbetsgivare blir behandlad enl. gällande lagar, avtal och överenskommelser.

I vårt stift är vi också regionalt skyddsombud, du kan alltså vända dig till oss med frågor gällande både fysiska och psykosociala arbetsmiljöproblem.

Vi förhandlar din lön vid de löneöversyner som man centralt kommit överens om och enligt de villkor som arbetsgivarorganisation och de fackliga organisationerna avtalat om. Det innebär att vi bevakar så att arbetsgivaren följer överenskomna regler och kriterier för lönesättningen. Vi försöker också medverka till att lönesättningen inte är diskriminerande, att den står i proportion till omgivningens löner, arbetsuppgifter ansvar mm. Det är dock alltid arbetsgivaren som sätter lönen efter att ha lyssnat in våra synpunkter.

Enkla frågor när det gäller sjukpenning, pension, föräldraledighet mm kan vi kanske svara på, men i dessa frågor är det oftast bättre att konsultera försäkringskassan och/eller personalansvarig på din arbetsplats.

Magnus Engblom              Olle Heverius

Årsmöte 5 mars 2012 i Nybro 

Med en skinande sol som ledsagare for det kyrkomusiker ifrån olika delar av vårt stift till Nybro för en heldag med årsmöte, lunchmusik samt besök vid Orrefors glasbruk. Dagen började med förmiddagskaffe i församlingshemmet, Ansgarsgården, varefter årsmötesförhandlingarna vidtog.
På de flesta posterna blev det omval. Dock avgick ledamoten Per Gunnar Peterson, Älmhult, efter mer än 20 års styrelsearbete. Ny i styrelsen blev Paula Sassersson ifrån Rottne. Se för övrigt separat protokoll.
Efter mötet var det dags att bege sig över till Nybro kyrka, där dagens värd och församlingens organist, Sten-Inge Petersson, bjöd på en fin och givande stund med lunchmusik. Solosång i "Deep River" och "Så talar Herren vår Gud" följdes av "Passacaglia" av Buxtehude och "Tonestykke" av Gade.
Vi begav oss därefter vidare till glasorten Orrefors och dess Värdshus. Här fick vi möjlighet att prata och bekanta oss närmare med varandra, medan den goda maten lät sig väl smaka. Guidade av glasbrukets värdinna fick vi sedan möjlighet att gå vidare till glashyttan, för att där blästra varsin lampa efter egen design och smak. Många passade också på att handla i glasbutiken, där vi denna dag åtnjöt 20% rabatt på våra inköp.
Sista upplevelsen för dagen bestod sedan av att studera glasblåsning, och om man så ville, själv prova på denna svåra konst. Många tyckte det var betydligt svårare att blåsa glas än att spela orgel. Men det kan ju ha med vana och övning att göra.
Denna dag, i kollegial gemenskap, avslutades så med eftermiddagskaffe i hyttan. Fulla av inspiration och ny energi, samt med lite nyinköpt glas i bagaget, var det så dags för var och en att återvända till sitt.
Må så Gud ledsaga oss och vara med oss i det viktiga arbetet att bevara och utveckla kyrkomusiken i vårt land. Människor till tröst och glädje. Så får vi till sist säga som Martin Luther: "Musiken är en gåva, en skänk av Gud, och giver jag henne näst teologin den högsta äran".
Ske allt så.

2012-03-05
Olle Heverius, ordf

Protokollet som pdf-fil

Rapport från årsmötet 2011

Måndagen den 7 mars var det dags för årsmöte för Växjö stifts kyrkomusikerförening. 
Det var drygt fyrtio musiker som samlades i Jönköping denna dag. 
Samling skedde först i Sofiagården där dagen började som sig bör med förmiddagskaffe, varefter det var dags för årsmötesförhandlingar, som de församlade inledde med en fantastisk körsång i Alta Trinita beata. 

Efter mötet begav vi oss till Sofiakyrkan där församlingens organist, Annica Sjöstrand, gav oss en fin stund med lunchmusik. I den ljusa och solupplysta kyrkan fick vi lyssna till underbara musikstycken av Mendelssohn, Saint-Saëns, Bach samt en härlig blues över "Die ganze welt hast du uns überlassen" i arr av H-M Kiefer. 

Lunchen intogs på Fjällstugan under trevliga former och med fantastisk utsikt över stan och den isbelagda Vättern. Här fick vi möjlighet att bekanta oss närmare med varandra, medan den goda maten inmundigades. "Mod att vara kyrka - vad betyder det för en kyrkomusiker?" var rubriken för eftermiddagens föredrag. Vår gäst Fredrik Modéus, präst och författare från Lund, gav oss många tänkvärda ord om kyrkan, församlingen och gudstjänstens utveckling. Som sista punkt fick vi lära oss att "Allt det vi gör, gör vi för att världen ska leva".

Efter en dag , full av inspiration och energigivande gemenskap, återvände var och en till sitt. På hemmaplan väntade sedan respektive församling på att få ta del av den energikick som musikerna laddats med inför stundande vår och sommar. När det så småningom modulerar över till höst har vi möjlighet att få träffas till kyrkomusikerfest i Växjö i oktober, för att hämta ny inspiration. Må Gud hjälpa oss alla att förvalta kyrkomusiken för framtiden.
"Musiken är en gåva, en skänk av Gud, och giver jag henne näst teologin den högsta äran."
Ske allt så. 

2011-03-07. 
Olle Heverius/ordf.

Årsmötets protokoll 2011-03-07

Några ord från Olle 

Den 1 juli 2010 tog jag över som stiftsombud efter Sonja Alexandersson.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig.
Efter bästa förmåga ska jag försöka hjälpa dig i de frågor som
kan dyka upp för dig som medlem.

Allt gott önskas. Vi hörs och ses.
Olle Heverius

Länkar & dokument

Styrelsen  

Ordförande

Klicka för större bild

Olle Heverius
Kiselvägen 3
341 34 Ljungby
mail
Bost.0372-81296
Mobil 076- 856 91 46
Sekreterare

Klicka för större bild

Sten-Inge Petersson
Wieselgrensgatan 12 
352 36 VÄXJÖs 
mail
Arb.0481-42371
Bost. 0481-51360
Mobil 070-5662904
Fax 0481-129 86

Klicka för större bild

Paula Sassersson
Allmogevägen 66
352 53 VÄXJÖ
mail
Arb.0470-92576
Mobil 0730-299284
Bost. 0470-91040
Fax 0470-91087
Styrelseledamot

Klicka för större bild

Kerstin Johansson
Bryggaregatan 3
571 41 Nässjö
mail
Arb. 0380-764 15

Styrelseledamot

Klicka för större bild

Magnus Engblom
Box 51
560 28 Lekeryd
mail
Tel 036-85887
Fax 036-80880
Mobil 070-5860572
Personliga suppleanter till ovanstående 
(i tur och ordning)
  • Patrik Sassersson
  • Rebecka Svensäter
  • Johannes Friberg
  • Eva-Lena Svanberg
  • Sonja Alexandersson

Hedersledamot Kantor Bo Svensson
Tingsgatan 6
360 73 Lenhovda


Stiftsombud

Klicka för större bild

Olle Heverius
Kiselvägen 3
341 34 Ljungby
mail
Bost.0372-81296
Mobil 076- 856 91 46
Stiftsombud

Klicka för större bild

Magnus Engblom
Box 51
560 28 Lekeryd
mail
Tel 036-85887
Fax 036-80880
Mobil 070-5860572
Kontraktsombud  
ÖSTRA VÄREND

Peter Alrikson, Ann Chr Bladh-Lindeqvist och Rosemary Karlsson
ALLBO-SUNNERBO

Mia Andersson och Olle Heverius
SÖDRA VÄTTERBYGDEN Edward Eklöf och Magnus Engblom.
ÖSTBO-VÄSTBO

Katarina Johansson och Rebecka Andersson
NJUDUNG

Fredrik Albertsson
KALMAR-ÖLAND

Lars Övrenius och Helén Olsson
STRANDA-MÖRE

Maria Klingstedt och Elisabeth IllhammarUppdaterat Webmaster