Styrelse

Ordförande
Rodhe Andersson

Vice ordförande
Pernilla Radborn

Sekreterare
Jonas Wärja

Ledamot
Johanna Friberg Stiftsmusiker

Suppleant
Jörgen Martinson Domkyrkoorganist

Rodhe Andersson
Dals-Eds församling
Storgatan 29
668 30 Ed