Styrelse

Ordförande
Tomas Bergström

Vice ordförande
Daniel Johansson

Sekreterare
Jonas Wärja

Ledamot
Anders Göranzon Stiftsmusiker

Ledamot
Johanna Friberg Stiftsombud

Suppleant
Jörgen Martinson Domkyrkoorganist

Tomas Bergström
Karlstads pastorat
Västra Kyrkogatan 5
652 24 Karlstad