Kontraktsombud

Domprosteriet
Birgitta Ekängen

Norra Värmlands kontrakt
Eva Adolfson

Södra Värmlands kontrakt
Helena Andersson

Västra Värmlands kontrakt
Anna Tunström

Östra Värmlands kontrakt
Kristina Folker

Dalslands kontrakt
Lena Kärnstål

Rodhe Andersson
Dals-Eds försmling
Storgatan 29
668 30 Ed