Kontraktsombud

Domprosteriet
Birgitta Ekängen

Norra Värmlands kontrakt
Eva Adolfson

Södra Värmlands kontrakt
Helena Andersson

Västra Värmlands kontrakt
Birgitta Nolgård Jeppsson

Östra Värmlands kontrakt
Vakant

Tomas Bergström
Karlstads pastorat
Västra Kyrkogatan 5
652 24 Karlstad