Personuppgiftspolicy
Här kan du ta del av Kyrkomusikernas Riksförbunds personuppgiftspolicy.

Prenumerera på KMT

Bild på publik

Bli medlem i
Kyrkomusikernas Riksförbund

Avgifter för medlemmar med kyrkomusikeranställning
Enligt ett avtal mellan KMR och Sveriges Lärare skall medlemmar som har kyrkomusikeranställning anslutas till båda förbunden. Avgift erläggs enbart till Sveriges Lärare, som vidarebefordrar fastställd del av avgiften till KMR. Medlem, vars kyrkomusikeranställning har upphört, kan behålla sitt medlemskap genom dubbelanslutning via Sveriges Lärare.

Från 1/1 2023 gäller följande månatliga medlemsavgifter för anslutning till Sveriges Lärare

• 280 kronor – betalas av alla yrkesaktiva medlemmar som arbetar 75-100%.
• 140 kronor – betalas av övriga (yrkesverksamma som arbetar 74% eller lägre, föräldralediga, arbetslösa, sjukskrivna och tjänstlediga utan inkomst).

För dubbelanslutningen till KMR tillkommer år 2023 56 kr/månad

Mer information finns på Sveriges Lärares hemsida.
Avgifter för medlemmar utan kyrkomusikeranställning
1. Fristående medlem erlägger årsavgift 620 kr till KMRs förbundskassa senast 31/1. Ny medlem erlägger avgift fr o m månadsskiftet efter registreringen. Medlem i Sveriges Lärare, som haft kyrkomusikeranställning, kan behålla sitt medlemskap i KMR via Sveriges Lärare. Annan medlem i Sveriges Lärare är välkommen som fristående medlem i KMR, men kan inte dubbelanslutas via Sveriges Lärare.

2. Pensionerad medlem som kvarstår i förbundet erlägger årsavgift 340 kr senast 31/1. Pensionerad medlem erlägger samma avgift även i samband med inkomst av kyrkomusikeranställning. Dubbelansluten Sveriges Lärare/KMR-medlem som efter pensioneringen vill kvarstå som medlem i KMR betalar avgift direkt till KMR. Avgiften till Sveriges Lärare berättigar då enbart till medlemskap i det förbundet. Observera att den som lämnar Sveriges Lärare kan kvarstå i förbundets gruppförsäkringar! Kontakta Lärarförsäkringar för närmare information! Från 80 års ålder debiteras ingen avgift.

3. Studerande vid skola med kyrkomusikerutbildning betalar ingen avgift under studietiden och blir som studerandemedlem i Sveriges Lärare utan extra kostnad även medlem i KMR. För både grupp B1 och B2 ovan debiteras vid utlandsadress portotillägg med 200 kr. Vid betalning utanför EU:s betalsystem tillkommer expeditionsavgift: pg 50 kr/bank 100 kr.

Vill du bli medlem i Kyrkomusikernas Riksförbund? Välj något av nedanstående alternativ för att få mer information om hur du gör!

» Jag är anställd som kyrkomusiker

Som kyrkomusiker med anställning ska du vara medlem i Sveriges Lärare och dubbelansluten till KMR. Gå in på Sveriges Lärares hemsida och ansök om medlemskap. Under övriga upplysningar skriver du att du ska vara dubbelansluten till KMR eftersom du är kyrkomusiker.

Skicka samtidigt ett mail till register@kmr.se med dina personuppgifter så kan vi bevaka att du kommer in.

» Jag studerar kyrkomusik

Som studerande inom kyrkomusikområdet ska du vara medlem i Sveriges Lärare och dubbelansluten till KMR. Gå gå in på Sveriges Lärares hemsida och ansök om medlemskap. Under övriga upplysningar skriver du att du ska vara dubbelansluten till KMR eftersom du studerar kyrkomusik.

Skicka samtidigt ett mail till register@kmr.se med dina personuppgifter så kan vi bevaka att du kommer in.

» Jag studerar kyrkomusik och är anställd som kyrkomusiker

» Jag är anställd 25% eller mindre

Som studerande och kyrkomusiker med anställning 25% eller mindre ska du vara medlem i Sveriges Lärare och dubbelansluten till KMR. Du ska anmäla dig som studerande. Gå in på Sveriges Lärares hemsida och ansök om medlemskap. Under övrigt skriver du att du ska vara dubbelansluten till KMR eftersom du studerar kyrkomusik.

Skicka samtidigt ett mail till register@kmr.se med dina personuppgifter så kan vi bevaka att du kommer in.

» Jag är anställd mer än 25%

Som studerande och kyrkomusiker med anställning större än 25% ska du vara medlem i Sveriges Lärare och dubbelansluten till KMR. Du ska ha samma medlemskap som övriga anställda kyrkomusiker. Gå in på Sveriges Lärares hemsida och ansök om medlemskap. Under övrigt skriver du att du ska vara dubbelansluten till KMR eftersom du är kyrkomusiker.

Skicka samtidigt ett mail till register@kmr.se med dina personuppgifter så kan vi bevaka att du kommer in.

» Jag är pensionerad kyrkomusiker

När du går i pension upphör kopplingen mellan medlemskapet i Sveriges Lärare och medlemskapet i KMR. Du är välkommen som pensionerad medlem i KMR och kan vara det även i Sveriges Lärare. Kontakta register@kmr.se så hjälper vi till. Som pensionerad medlem i KMR har du samma rättigheter till försäkringar genom Lärarförsäkringar som du haft tidigare.

OBS! Detta gäller endast dig som är pensionerad kyrkomusiker. Övriga pensionärer är välkomna som fristående medlem.

» Jag är intresserad av kyrkomusik och vill bli fristående medlem

Är du intresserad av kyrkomusik men sysslar med annat till vardags är du välkommen som fristående medlem. Det kostar 620:-/år och då får du Kyrkomusikernas Tidning varje månad samt Årsbok med matrikel i maj. Du kan även teckna förmånliga försäkringar genom lärarförsäkringar. Skicka dina personuppgifter till kmr@kmr.se så får du ett inbetalningskort.


KMR-loggaKyrkomusikernas Riksförbund (KMR) är en sammanslutning av kyrkomusiker och övriga som gemensamt vill verka för kyrkomusikens främjande. Förbundets ändamål är
- att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till utbildning och anställning,
- att utveckla samarbetet och stärka gemenskapen mellan medlemmar samt
- att främja medlemmarnas kyrkomusikaliska kompetens.

Så lyder ändamålsparagrafen i KMRs stadgar. Du är varmt välkommen att vara en del i arbete och gemenskap med kyrkomusikaliska förtecken. Mycket går i Dur men vi tar oss givetvis an mollpartier och dissonanser med kyrkomusikerns/musikens bästa för ögonen. Som medlem får du Kyrkomusikernas Tidning en gång i månaden och vår Matrikel. Du kan även teckna förmånliga medlemsförsäkringar via Lärarförsäkringar.

Nils-Gunnar Karlson,
förbundsordförande

annonser:

Bannerannons