Information om kopiering

Det är en ytterligt angelägen uppgift för Svenska Musikförläggareföreningen att informera om de regler mm som gäller då man arbetar med musik, och i synnerhet då detta sker yrkesmässigt.

Svenska kyrkan är och bör vara en god förebild för all körverksamhet i landet. Det spelar mycket stor roll hur den kvalificerade personal, med lång yrkesutbildning, som arbetar inom Svenska kyrkan faktiskt agerar vid hanteringen av noter, texter, arrangemang etc i körsamamanhang och vid allt annat nyttjande av musik inom ramen för Svenska kyrkan.

Vi på SMFF vill gärna medverka till att sprida kunskap om de regler som gäller. Vi vet att dessa inte anses vara helt lätta, och att det gäller att hålla sig a jour med regler och avtal.

Inom Stockholms stift har tidigare arrangerats träffar med kyrkomusiker, förtroendevalda och präster gemensamt varvid man diskuterat de regeler som gäller och hur man på bästa sätt ska kunna tillämpa dessa regler inom kyrkan. Vi på SMFF medverkar gärna i sådan träffar för att diskutera och informera. Du är välkommen att ta kontakt med mig om detta.

Carl Lindencrona
Svenska Musikförläggareföreningen, SMFF
Swedish Music Publishers Association
Phone: +46 8 7838965
Mobile: +46 70 6728535
Web site: www.smff.se

Tillbaka till startsidan

© KMF i Luleå stift 2004