Välkommen till Luleå stifts kyrkomusikerförening

Idag är det

Här på vår hemsida kan du ta del av det som händer i föreningen. Vår förhoppning är att hemsidan ska stärka gemenskapen mellan våra medlemmar i vårt stora stift.

Vi vill ha många bidrag till hemsidans innehåll, så den blir levande och intressant. Skicka dina tips och idéer till webbmaster Stig Lundmark.

KMR har haft en tävling bland stiftsföreningarna om bästa hemsida. Överlägsen segrare i tävlingen blev LULEÅ STIFT! Vi i styrelsen vill rikta ett stort TACK till vår webmaster Stig Lundmark. Det är hans engagemang och energi som gör att vi har en så bra hemsida.

Läs juryns motivering här:

Mikael Hellgren, ordförande


Stipendier för barn- och ungdomskörer och deras ledare

Visst vill vi få fler nya kyrkomusikerkollegor???

KMF:s årsmöte 2018

Övningsdag inför riksfest lördag 21 april 2018

Barn- och ungdomskörläger vt 2018

Brev från Ingela Sjögren angående dina matrikeluppgifter

Svenska kyrkans kulturstipendium

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

Demonstrationsorgel

Gamla fotografier efterlyses!


© KMF i Luleå stift 2017

Kyrkomusikernas Riksförbund
Lärarförbundet
Ann-Maries gymnastikövningar
Information
om kopiering
Svenska Kyrkan