Välkommen till Luleå stifts kyrkomusikerförening

Idag är det

Här på vår hemsida kan du ta del av det som händer i föreningen. Vår förhoppning är att hemsidan ska stärka gemenskapen mellan våra medlemmar i vårt stora stift.

Vi vill ha många bidrag till hemsidans innehåll, så den blir levande och intressant. Skicka dina tips och idéer till webbmaster Stig Lundmark.


Digital Barnkörledardag 18/9

Kördirigeringskurs på Framnäs Folkhögskola

Webbenkät om körlivet i Svenska kyrkan

Vikariepool kyrkomusiker i Luleå stift

Stipendier för barn- och ungdomskörer och deras ledare

Brev från Ingela Sjögren angående dina matrikeluppgifter

Svenska kyrkans kulturstipendium

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

Demonstrationsorgel

Gamla fotografier efterlyses!


© KMF i Luleå stift 2020

Kyrkomusikernas Riksförbund
Lärarförbundet
Ann-Maries gymnastikövningar
Information
om kopiering
Svenska Kyrkan