Välkommen till Luleå stifts kyrkomusikerförening

Idag är det

Här på vår hemsida kan du ta del av det som händer i föreningen. Vår förhoppning är att hemsidan ska stärka gemenskapen mellan våra medlemmar i vårt stora stift.

Vi vill ha många bidrag till hemsidans innehåll, så den blir levande och intressant. Skicka dina tips och idéer till webbmaster Stig Lundmark.


Kördirigeringskurs på Framnäs Folkhögskola

Webbenkät om körlivet i Svenska kyrkan

Vikariepool kyrkomusiker i Luleå stift

Stipendier för barn- och ungdomskörer och deras ledare

Brev från Ingela Sjögren angående dina matrikeluppgifter

Svenska kyrkans kulturstipendium

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

Demonstrationsorgel

Gamla fotografier efterlyses!


© KMF i Luleå stift 2020

Kyrkomusikernas Riksförbund
Lärarförbundet
Ann-Maries gymnastikövningar
Information
om kopiering
Svenska Kyrkan