Idébank


Svenska kyrkans kulturstipendium

Svenska kyrkan delar sedan 2004 ut kulturstipendier till en sammanlagd summa av 500 000 kr. Stipendierna går till nyskapande kulturprojekt om livsfrågor och vänder sig till kulturutövare inom alla konstformer eller till enheter inom Svenska kyrkan. Ett syfte med stipendiet är att skapa långsiktiga samarbeten mellan kyrka och kulturliv.

Musik är det konstområde som hittills fått flest stipendier och bland de senaste årens projekt kan nämnas ett doporatorium, ett requiem, barnsånger om fred och konflikt, en mässa där öst möter väst. 2007 fick Marcus Fjellström och Daniel Pedersen från Storuman stipendium för att skriva libretto och musikaliska grundskisser till kyrkoperan Boris Christ.

Kulturstipendiet ger tillfälle att göra satsningar av mer experimenterande karaktär som går utöver linjearbetet. Ansökan görs på webben 15/3-31/5 varje år och utdelandet sker vid kyrkomötets andra session i oktober. För närvarande välkomnar vi särskilt projekt som berör barn och ungas liv.

Läs mer om stipendiet på intranätet http://internwww.svenskakyrkan.se/kulturstipendier
(i vänstermarginalen kan man se tidigare års stipendier via genre, stift, år)

eller på externa webben http://www.svenskakyrkan.se/kulturstipendium
(här presenteras tidigare stip endast årsvis).

Vänliga hälsningar

Mikael L


Demonstrationsorgel

Nu kan du som vill låna den lilla pedagogiska orgeln som man själv bygger ihop för att visa hur detta fina instrument fungerar. Den är bra att ha med sina elever, att visa på en samling med skolbarn, den kan också vara roliga att ha vid till exmpel syföreningsträffar.

Det följer med ett häfte som man kan ha som stöd om man vill göra en liten lektion omkring detta.

Grönlunds Orgelbyggeri har tagit fram denna och jag kommer gärna och visar hur det fungerar och som sagt så får man gärna låna den. Den finns på Stiftskansliet i Luleå.

Vänliga hälsningar!
Carolina Dawidson
Musikkonsulent Luleå Stift
Tel 072-22 25 456


Enkätsvar: Inventering av sång och musikgrupper i Luleå stift, Norrbotten

9 svar från församlingarna:
Nederluleå, Örnäset, Övertorneå, Norrfjärden, Domkyrkoförsamlingen.

1. Barn och rösten
De lokala sångtraditionerna är olika. Man upplever att det sjungs i skolor och på dagis ganska mycket, men i låga register och med stark talröst. Barnen får inte använda hela sitt register. De har också popkulturen som förebild.
Många barn är hesa på grund av stora barngrupper och bullriga miljöer.
Man upplever också att det är svårare att få barnen att komma till körerna numer på grund av att många är upptagna. Idrotten och andra aktiviteter tar tid och prioriteras.
På vissa håll där kyrkan är nära skolan känns det lätt att få barnen att komma till körerna.

2. Yttre förutsättningar
Man upplever att övningslokalerna för körerna är bra men stolarna är anpassade för vuxna.
Barnen kommer till uppsjungningarna om föräldrarna tydligt blivit informerade och det inte krockar med idrottsevenemang eller andra aktiviteter.
De kommer hellre till konserter än gudstjänster.

3. Ledarna och ledandet
Repertoaren är för alla blandad. Mest sakralt men även lite profant. Rörelsesånger för lågstadiet. En del börjar med flerstämmigt i mellanstadiet.
De flesta ackompanjerar själva på pianot. Man väljer oftast sånger efter egna ideal.
På vissa håll har man kör i kombination med annan kyrklig verksamhet.
En körövning innehåller för de flesta uppsjungning, gamla och nya sånger, avslutningssång.

4. Övergripande arbetssätt
Alla svaranden jobbar själv med sin barn/ungdomskör men har hjälp av pedagog, barngruppsledare, hjälpledare m.m. vid behov.
Familjegudstjänsten ligger oftast söndag kl. 11 men även kl. 14 och 15 har provats. Någon har provat onsdag kl. 18 med middag kl. 17.
Andra barn och ungdomar möter man som musiker när man sjunger med konfirmander, vid skolgudstjänster, luciaevenemang m.m.
I de flesta församlingar jobbar man inte speciellt med att nå pojkar/män till körerna. En gosskör finns bland de som svarat.

5. Attityder och bakomliggande tankar
Av de som svarat på denna fråga tyckte man att barnen var viktigast att nå i församlingen.
De svåraste att nå tyckte man ungdomar och de i yrkesaktiv ålder.

6. Övrigt
Många önskar gärna mer utbildning i form av endagsseminarier med duktiga föreläsare, repertoartips, rytmik, hur man utvecklar sångrösten och individuell handledning.
De flesta tycker det är svårt att nå sina visioner i kören på grund av för få barn och att de uteblir vid uppsjungningarna.
Möjligheterna man har som ledare är stora: bra ekonomi, bra lokaler, egen frihet.

7. Inventering av körer
Barnkör: 8 st Gosskör: 1 st
Flickkör/Mellanstadiekör: 6 st Ungdomskör (tjejer): 3 stKörpedagog

Den 1 augusti 2007 kommer Birgitta Rosenquist-Brorson att tillträda en ny projekttjänst som Sensus och Sveriges Kyrkosångsförbunds gemensamma körpedagog. Birgitta har varit förbundsdirigent i Sveriges kyrkosångsförbund och är bland annat ledare för Svenska Kyrkans Nationella Ungdomskör.

Sensus erbjuder Birgittas tjänster för kurs- och inspirationsdagar där repertoargenomgång blir en viktig del. Birgittas besök kan gärna kombineras med andra aktiviteter. Dock bör hennes medverkan omfatta minst tre timmar.

Uppdraget från Sveriges kyrkosångsförbund har fokus på arbete med ungdomskörer och barnkörer samt deras ledare.

Exempel på arrangemang där Birgitta kan vara till nytta är:

  • Stiftssamlingar som anordnas av KMR i samarbete med Sensus
  • Samlingar som initieras av delförbunden i SKsf i samarbete med Sensus
  • Samlingar som initieras av musikkonsulenterna på stiften i samarbete med Sensus
  • Arrangemang som initieras av Sensus (kyrkokörer och profana körer)

Förslag på innehåll vid Birgittas besök:

  • Presentation av nyheter från Sensus körmusik
  • Körtonbildning
  • Metodik för barn- och ungdomskörer
  • Metodik för vuxenkörer
  • Kördirigering

Kostnad:
Resor och uppehälle för Birgitta

Om du är intresserad av mer information kontakta Kjell Bengtsson (Sensus-arrangemang) eller Birgitta Rosenqist-Brorson (SKsf-arrangemang)

Kjell Bengtsson:
E-mail: kjell.bengtsson@sensus.se eller 0322-63 98 02.
Birgitta Rosenquist:
E-mail: birgitta.rosenquist@telia.com, 070-651 41 88.


Psalmprojekt: Sjung kyrka, sjung!

Bästa kyrkomusiker!

Luleå stift vill lyfta församlingssången och få tips om hur ni i församlingarna jobbar med psalmerna, nya som gamla. Projektgruppen har tänkt att era tips och idéer läggs ut på
kyrkomusikernas hemsida i Luleå stift. Vidare önskar vi att varje församling har någon form av strategi omkring psalmsjungandet. Ta upp det i arbetslaget.

Kyrkoherdarna kommer att få information om att projektet är på gång. Under Framtidsforum i Skellefteå under oktober kommer vi att kunna samtala mer med varandra omkring ämnet.

Bästa vårhälsningar från projektgruppen!

Karolina Lif, Anette Jernelöf, Jerry Winblad von Walter, Ewerth Richardsson

Här nedan några intressanta tips.


Sång, körsång mm.

Hej!
Jag heter Berit Kullberg och är sångerska, sångpedagog och körledare. Jag har tidigare arbetat 8 år som musikansvarig i Korskyrkan, Stockholm, och reser nu en hel del i Sverige och ger workshops, gospelkördagar/helger, sånglektioner, och ger även konserter och medverkar i gudstjänster.

Är ni intresserade av en inspirationsdag/helg för er gospelkör eller lovsångteam, konsert, gudstjänst eller liknande?

Välkommen att besöka min hemsida för mer information.

Hälsningar, Berit Kullberg

Sångpedagod vid Betel folkhögskola i Bromma

Metodiklärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm


För att den här sidan ska bli meningsfull vill vi ha förslag på ideér från Dig. Kontakta styrelsen eller webbmaster.

Tillbaka till startsidan

© KMF i Luleå stift 2004