Föreningen

| Föreningen | Stadgar | Historik | Bildarkiv |

Välkommen till Luleå stifts kyrkomusikerförening

Luleå stifts kyrkomusikerförening vill ta tillvara våra medlemmars fackliga intressen, skapa samarbete och gemenskap och öka vår kyrkomusikaliska kompetens. Vi arbetar också aktivt för att stärka rekryteringen till kyrkomusikeryrket.

Föreningen består av ca 110 aktiva medlemmar samt ca 60 fristående medlemmar och pensionärer.

Vårt stift är väldigt stort och vi färdas ibland många mil för att kunna träffas personligen. Det ärmycket värdefullt men kostar också tid och pengar. Med modern teknik kan vi utbyta erfarenheter, delge varandra tips och idéer och enkelt få tag på information.

Här på vår hemsida kan du ta del av det som händer i föreningen. Du kan läsa protokoll, hitta adress och telefonnummer till styrelseledamöter och kontraktsombud, se vad som händer i stiftet och ta del av kollegors tips och idéer, facklig information m.m.

För att hemsida ska bli levande och intressant vill vi att så många som möjligt ska bidra med tips, idéer och synpunkter. Skicka Dina bidrag till vår webbmaster Stig Lundmark.

Mikael Hellgren, ordförande

Tillbaka till startsidan

© KMF i Luleå stift 2004