Fackligt

| Allmänt | Arbetsmiljö | Arbetstid |

Kontraktsombudsfoldern

Kontraktsmöte och -ombud.

§ 12 i stadgarna för KMF i Luleå stift
Kontraktsombud har till uppgift:

  • att inom sitt område verka för allmän anslutning till förbundet
  • att till föreningskassören rapportera inom kyrkomusikerkåren i kontraktet inträffade förändringar (dödsfall, flyttningar, nyanställningar, etc.)
  • att genom anordnande av möten och på andra sätt söka befrämja samarbete och samhörighet mellan kollegerna

Vi pratade i styrelsen om att kontraktsombudsfoldern som vi har reviderat skulle kunna finnas på hemsidan.

Hälsningar!
Mikael Hellgren, ordförande

Tillbaka till startsidan

© KMF i Luleå stift 2005