Fackligt

Fackliga anvisningar
är rubriken på ett avsnitt som finns i den bakre delen på KMR:s årsbok med matrikel. Där finns svar på många av de vanligaste frågorna. Medlemmar i KMR får årligen en ny uppdaterad årsbok med matrikel.
Bli medlem i KMR

Mer facklig information finns att läsa på KMR:s sida under rubriken dokument, där finns också kyrkans avtal.

Frågor om löner
är vanliga både vad gäller nyanställning och löneutveckling. Lärarförbundet har lönestatistik för kyrkomusiker under rubriken lön. Medlemmar i KMR-Lärarförbundet kan efter inloggning få en överblick av kyrkomusikernas löner i hela Sverige.

Stiftsombuden
bistår medlemmar i KMR med information, hjälper till att svara på fackliga frågor samt sköter förhandlingar i samarbete med Lärarförbundets lokalavdelningar. Den geografiska uppdelningen mellan stiftsombuden, adress- och telefonuppgifter finner du på sidan Styrelsen.