Styrelsen

Ordförande Barbro Wiskari
                  a 0733-23 05 10
                  barbro.wiskari@svenskakyrkan.se

Vice ordförande Nóra Johansson Abaffy
                  a 0760-03 05 23
                  nora.johanssonabaffy@svenskakyrkan.se

Sekreterare Ida Andersson
                  a 0738-52 04 73
                  ida.andersson@svenskakyrkan.se

Kassör Karl-Axel Falk
                  a 0705-25 51 06
                  karl-axel.falk@svenskakyrkan.se

Styrelseledamot Charlotte Edin
                  a 0734-03 94 27
                  charlotte.edin@svenskakyrkan.se

Styrelseledamot Lars Storm
                  a 0322-66 91 81
                  lars.storm@svenskakyrkan.se

Styrelseledamot Hans Davidsson
                  a 031-92 91 85
                  organdavidsson@gmail.com

Stiftsombud och reg. skyddsombud Stefan Lindblom
                  a 0725-54 21 62
                  stefan.lindblom@svenskakyrkan.se
                  FFM i 173, 178, 183-184 + Öckerö.
                  Ständigt adjungerad i styrelsen

Stiftsombud och reg. skyddsombud Kerstin Odeberg
                  a 0705-08 60 97
                  kerstin.odeberg@kmr.se
                  FFM i kontrakt 179-184

Ersättare Elise Edström
                  a 031-731 94 03
                  elise.edstrom@svenskakyrkan.se

Ersättare Lars Nordung
                  a 0760-02 31 11
                  lars.nordung@svenskakyrkan.se         

Ersättare Claes-Göran Lundgren
                  a 031-731 83 14
                  claes-goran.lundgren@svenskakyrkan.se

Hedersledamot Henrik Cervin


Hedersledamot Jerker Sjöqvist