Gamla fotografier efterlyses!

Har Du några fotografier från flydda dagar liggande i byrålådan eller i något fotoalbum? Fotografier från tidigare kyrkomusikaliska händelser i Luleå stift. Finns det till exempel foton på våra kyrkomusikaliska föregångare i stiftet? Personer som på olika sätt bidragit till att aktivera kyrkomusikerföreningen i Luleå stift.

Om Du har några sådana fotografier eller känner till om någon annan kan ha gamla foton, ta då kontakt med mig. Jag behöver endast låna bilderna för att kunna scanna in dom.

Bilderna kommer att användas för att berika hemsidan med bildminnen från kyrkomusikerföreningens historia.

Stig Lundmark
Yttergatan 33
934 41 ERSMARK
Tel.: 0910-72 31 15, 073-031 60 94
E-post: stig@stilun.de

Tillbaka till startsidan

© KMF i Luleå stift 2016