Årsmöte 2023

Årsmöte 2022

Årsmöte 2020

Årsmöte 2019

 

Inbjudan till årsmöte

Medlemmar inbjudes till
Årsmöte med Växjö stifts
kyrkomusikerförening

Måndagen den 5 mars i Mönsterås
09.30     Kaffe i Mönsterås församlingshem.
Därefter följer årsmöte och frågestund med
stiftsombuden.

11.30     Musikstund i Mönsterås kyrka med kantorstrion
Margareta, Kerstin och Hélène.

12.00     Gemensam lunch i församlingshemmet.
(stiftsföreningen bjuder).  Här berättar också Ulf
Eriksson om Carl Bobergs sång ”O store Gud” under
rubriken ”Det går en sång över världen”.
13.15    Efter lunchen åker vi till Gabriel Keramik i Timmernabben för att lära oss mer både om bruks-och prydnadsföremål i keramik samt kakelugnar

15.00    Dagen avslutas med kaffe.
Alla medlemmar hälsas VÄLKOMNA till en dag i kollegial gemenskap.  / Styrelsen.

Anmälan senast fredag 23/2 till
ordf Olle Heverius, tel  076-856 91 46,
mail:  olle.heverius@svenskakyrkan.se
Ange ev. specialkost.  

 

Paula Sassersson till minne 2017-06-16

När försommaren står i sin gröna prakt nås vi av sorgebudet att PAULA SASSERSSON har lämnat vår gemenskap efter en längre och svår sjukdomstid. Hon var under flera år aktiv i vår styrelse som kassör.

Vi kommer att minnas henne med glädje och tacksamhet och tackar Gud för allt som hon fick betyda för så många medmänniskor, genom sitt sätt att vara och verka.

Våra tankar går till Patrik och övriga familjen.

Vila i frid PAULA.

Gud, för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig.” 

Årsmöte 2017

Protokollet kommer senare

Hälsning i advent 2016

Så har då återigen klockorna fått ringa in ett nytt kyrkoår och 1:a söndagen i advent markerat starten på en ny härlig och intensiv tid. Många är de körsånger, solosånger, orgelstycken och övriga musikinslag som ska ”levereras” i våra kyrkor de närmaste 5-6 veckorna. Förväntningarna är stora hos både gudstjänstbesökare, körsångare, medarbetare och oss själva. Som vi vet så har vi en viktig uppgift att genom sången och musiken bära fram det glada budskapet, och på så sätt evangelisera om Jesu födelse och liv. Låt oss vara stolta över detta uppdrag som vi fått. I tider av oro och bekymmer både på hemmaplan, nationellt och ute i världen så är det skönt att veta att kyrkans budskap bär i livets alla skiften. Tack för allt det fina och fantastiska arbetet under det gångna året, i stort och smått, vardag och helg.

Och ni minns väl Martin Luthers ord:

”Musiken är en gåva, en skänk av Gud, och giver jag henne näst teologin den högsta äran.”

Ett Gott Nytt Kyrkoår, ett Välsignat Advent och omsider en God Jultid tillönskas er alla.

 

Så vill jag också meddela att föreningens årsmöte 2017 äger rum måndagen den 6 mars i HUSKVARNA. (I församlingshemmet, kyrkan, restaurang Stockmakaren och Husqvarna fabriksmuséum). Boka gärna redan nu denna dag i er kalender. Mer info och personlig kallelse till medlemmar kommer senare.

Årsmöte 2016

Årsmöte i Växjö

Måndagen den 7 mars hölls årsmöte med Växjö stifts kyrkomusikerförening, med ca 60 medlemmar närvarande. Platsen för denna årligt återkommande gemenskapsdag var Växjö. Efter välkomstfika i nybyggda Domkyrkocentrum var det så dags för årsmötet i det intilliggande nyrenoverade Karolinerhuset.

Efter mötesförhandlingarna begav vi oss över till Domkyrkan för en konsert med två av kyrkans organister, Sten-Inge Petersson och Yvonne Steen Ohlander. Härlig och underbar musik klingade både ifrån läktarorgeln och ifrån de 2 orglarna nere i kyrkorummet.

Lunchen serverades sedan uppe på biskopssätet Östrabo, där deltagarna lät sig väl smaka av den goda maten. Värdinnan berättade lite om husets historia, och inbjöd också till en liten rundvandring i denna historiskt intressanta bostad för stiftets biskopar. Som extra gäst vid lunchen hade vi bjudit in Susanne Rydén, preses i Kungliga Musikaliska Akademien, samt tillika orkesterchef för Musica Vitae som har sin hemvist i Växjö. Hon berättade både om sitt uppdrag som preses och om orkestern och dess verksamhet. Efter lunchen förflyttade vi oss så till Utvandrarnas hus där Musica Vitae har sina lokaler. Här fick vi följa repetionsarbetet under ledning av den konstnärliga ledaren Malin Broman, som med fiolen i hand förde den fantastiska musiken framåt. Det blev ett mycket uppskattat och spännande möte mellan dessa stråkmusiker och stiftets kyrkomusiker.

Dagen avslutades så med kaffe, innan det var dags för var och en att återvända till sitt, fyllda med energi och inspiration för sin fortsatta kyrkomusikaliska gärning.

 

Ske allt så.

2016-03-07

Olle Heverius, ordf.