Har ni en ledig tjänst?
Kontakta annons@kmr.se för att annonsera här eller i Kyrkomusikernas Tidning, eller läs mer om vår annonsering.

Bild

Lediga jobb

Här finner du lediga tjänster för kyrkomusiker både i Sverige och emellanåt även utomlands.

Arbetsgivare Tjänst Sökes senast
Falkenbergs pastorat Försteorganist 100% 30-09-2020
Håbo Pastorat Kyrkomusiker 100% 09-10-2020
Finspångs Församling Två musiker, 100% 16-10-2020
Svenska Kyrkan Linköping Kyrkomusiker 18-10-2020

 
Herning Kirke, Danmark söker 1. organist

Ved Herning Kirke, Herning Søndre Provsti er stillingen som 1. organist ledig til besættelse pr. 1.6.2020.
Stillingen er normeret til 37 timer / uge.

Herning Kirke er kirken på torvet i byen og ambitionen er, at være det i mere end blot geografisk forstand. Bl.a. musiklivet ved kirken gør den til et samlingspunkt i byen og Herning Kirke har over de seneste årtier udviklet et rigt kirkemusikliv. Vi søger nu, ifm. med et generationsskifte og en udvidelse af kirkemusikerstaben, den organist, der kan koordinere organistgruppens indsats, så denne i fællesskab videreudvikler kirkens musikliv og effektivt varetager de mange kirkemusikalske opgaver ved kirken.

Herning Kirke har på det musikalske område mange samarbejdsflader og har de senere år haft stor synlighed både inden- og udenfor Folkekirken – bl.a. var den en af omdrejningspunkterne under Himmelske Dage 2019 og har gentagne gange optrådt i regionale og nationale TV-programmer. Samtidig har kirken ansvaret for den musikalske betjening ifm. kirkelige aktiviteter mange forskellige steder, lige fra højmessen, over byens arrest og til flere tilknyttede plejehjem. Også kirkemusikken ved den kommende hospitalskirke, ved det nye sygehus i Gødstrup, vil forestås fra Herning Kirke.

Den musikalske profil i sognet tager afsæt i den klassiske liturgiske tradition med en åbenhed for og erfaringer med nye salmer og rytmiske elementer i kirkemusikken.

Herning Kirkes Drengekor står centralt i musiklivet ved kirken. Stillingen omfatter et delansvar for akkompagnement af koret og vil således omfatte et tæt samarbejde med dirigenten.
En mere udførlig beskrivelse af kirkemusikken ved Herning Kirke kan findes her.

Dine opgaver som 1. organist
• Musikledsagelse ved gudstjenesterne og kirkelige handlinger i sognet samt til sognet knyttede plejehjem, kapel, arrest samt i Hospitalskirken i Gødstrup (under opførelse) på orgel såvel som på klaver.
• Akkompagnere Herning Kirkes Drengekor (forpligtigelsen/opgaven deles med 2. organisten) ved prøver, gudstjenester, koncerter, turneer mm.
• Koordinere organistgruppen og sikre udviklingen af kirkemusikken og musiklivet ved Herning Kirke
• Arrangere, koordinere og gennemføre kirkekoncerter
• Lejlighedsvis akkompagnere MidtVest Børnekor og MidtVest Pigekor


Herning Kirke søger
• En ambitiøs organist, som spiller orgel på et højt, kunstnerisk niveau og med sans for musikkens rolle i gudstjenesten og kirkens rolle og muligheder i samfundet.
• En organist, som kan videreudvikle Herning Kirkes kirkemusikalske profil, så den både tager afsæt i kirkens klassiske, liturgiske tradition og er åben for genre- og formmæssig fornyelse
• En organist, der vil være overordnet ansvarlig for planlægningen, forberedelsen og gennemførelsen af den musikalske del af gudstjenester og koncerter i kirken
• En organist, der ønsker i en koordinerende rolle at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige organister tilknyttet kirken og i et godt kollegialt samarbejde med alle kirkens ansatte (kirkens personalepolitik kan finde her).
• En organist, der kan kommunikere klart og vil være ambassadør for kirkemusikken i Herning Kirke
• En organist, der har interesse i at skabe musik sammen Herning Kirkes Drengekor
• En organist, som evt. kan eller har lyst til at lære at betjene kirkens store klokkespil.

Vi forventer, at du
• har en musikuddannelse på konservatorieniveau.
• har kendskab til Folkekirkens liturgi og musikalske tradition
• er god til at skabe og arbejde i teams
• formår at arbejde sammen med vidt forskellige persontyper, temperamenter og kulturer
• opfatter skiftende arbejdstider som en naturlig del af arbejdet

Instrumenterne i Herning Kirke
• Hovedorglet bygget af Marcussen 1949/senest restaureret i 2015, 33 stemmer med 3 manualer og pedal.
• Flytbart kororgel bygget af Henk Klop 2000 med 6 stemmer.
• Kororgel i sakristiet, 4 stemmer.
• Bösendorfer klaver bygget 2015.
• Paccard klokkespil med 48 klokker.

Om Herning Sogn
Herning sogn er et sogn i vækst, der rummer 8500 mennesker (heraf 7000 medlemmer) og Herning Kirke er centrum for et engageret og bredspektret menigheds-, gudstjeneste og koncertliv. Kirken har to fuldtidsansatte og to deltidsansatte præster, en kirke- og kulturmedarbejder og en kirketjener samt medhjælpere. Kirkemusikken varetages fremadrettet af 3 kirkemusikerårsværk. Desuden er der to kordegne, som er fælles med byens øvrige sogne.
Mere om kirken, herunder formål og fokusområder, kan findes på kirkens hjemmeside: herningkirke.dk

Yderligere oplysninger og ansøgning
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos menighedsrådsmedlem Tobias Ramm Eberlein, tobias.ramm.eberlein@gmail.com, tel 26253274, eller organist og korleder Mads Bille, mads@denjyskesangskole.dk, tel 29929718, eller menighedsrådets kontaktperson Arne Laugesen tel 23232978 eller hos kirkens præster.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Herning Sogns Menighedsråd, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning eller på mail: 8789fortrolig@sogn.dk mærket 1. Organist og skal være kirken i hænde senest mandag den 27. januar 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes afholdt i uge 9 2020.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker ved Herning Sogns Menighedsråd beliggende Østre Kirkevej 1, 7400 Herning.
Ansættelsesvilkår afhænger af uddannelsesniveau.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt og basisløntrin 2 udgør kr. 316.368,23 årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 23.411,75 for tjeneste ved 1 kirke. Den samlede løn er henholdsvis: kr. 324.525 og kr. 339.779,98

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 312.054,56 – kr. 380.245,11 årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem kr. 40.150,06 – kr. 62.358,40. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Den samlede løn er mellem kr. 352.204,62 og kr. 442.603,51.
Alle lønniveauer er oplyst i 1.10.2019-niveau for fuldtidsstilling. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er tre måneders prøvetid, og at der indhentes referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelsen.

annonser:

Bannerannons