Har ni en ledig tjänst?
Kontakta annons@kmr.se för att annonsera här eller i Kyrkomusikernas Tidning, eller läs mer om vår annonsering.

Bild

Lediga jobb

Här finner du lediga tjänster för kyrkomusiker både i Sverige och emellanåt även utomlands.

Arbetsgivare Tjänst Sökes senast
Falkenbergs pastorat Försteorganist 100% 30-09-2020
Håbo Pastorat Kyrkomusiker 100% 09-10-2020
Finspångs Församling Två musiker, 100% 16-10-2020
Svenska Kyrkan Linköping Kyrkomusiker 18-10-2020

 
Herning Kirke, Danmark söker Organist - körledare

En nyoprettet organiststilling som dirigent for Herning Kirkes Drengekor ved Herning Kirke, Herning Søndre Provsti er ledig til besættelse pr. 1.6.2020.
Stillingen er normeret til 37 timer / uge.


Herning Kirke har over de seneste årtier udviklet et rigt, bredspektret og ambitiøst musikliv. Herning Kirkes Drengekor har stået centralt i denne udvikling og vi søger nu, ifm. med et generationsskifte og en udvidelse af kirkemusikerstaben, den medarbejder, der som dirigent kan sikre den fortsatte udvikling af Herning Kirkes Drengekor.

Herning Kirkes Drengekor er stiftet i 1949, og er således et af landets ældste af sin art. Korets hovedopgave er at synge ved gudstjenesterne i Herning Kirke, men synger desuden koncerter og indgår i mange og forskelligartede sammenhænge både i Danmark og i udlandet. Koret har i de senere år sunget i blandt andet Notre Dame, Paris, Sydney Operahus og Carnegie Hall, New York.

Den musikalske profil i sognet tager afsæt i den klassiske liturgiske tradition med en åbenhed for og erfaringer med nye salmer og rytmiske elementer i kirkemusikken.

En mere udførlig beskrivelse af kirkemusikken ved Herning Kirke kan findes her og på herningkirkesdrengekor.dk og herningkirke.dk

Dine opgaver
• Ledelse af Herning Kirkes Drengekor, herunder
– sikre korets stadige kunstneriske, sociale og læringsmæssige udvikling med opmærksomhed på den enkelte sangers trivsel og udvikling sideløbende med det samlede kors trivsel og udvikling.
– musikalsk tilrettelæggelse og ledelse af korets deltagelse i gudstjenester, koncerter, turnéer mm.
– langsigtet planlægning af drengekorets repertoire og aktiviteter (i samarbejde med korudvalget under menighedsrådet)
– tilrettelæggelse og gennemførelse af prøveforløb
– Løbende koordinering med korproducenten og (ift. den musikalske skoling af kormedlemmerne) med den faglige- og den kunstneriske leder på Den Jyske Sangskole
– forhandlinger med koncertarrangører, musikere, solister, gæstedirigenter (i samarbejde med korets producent)
– Sikre og videreudvikle det lokale, regionale, nationale og internationale netværk af samarbejdspartnere – kor, orkestre, dirigenter, uddannelsesinstitutioner og faglærere i Danmark og udlandet
– Fastholde og udvikle korets synlighed lokalt, regionalt, national og internationalt – gerne i samarbejde med Den Jyske Sangskoles kommunikationsafdeling.
– Løbende dialog med og udvikling af netværket af sponsorer og fonde tilknyttet kor- og musiklivet ved Herning Kirke

Disse kor-relaterede opgaver vil komme til at udgøre hovedparten af din portefølje.

• Musikledsagelse ved en mindre del af de til sognet knyttede gudstjenester og kirkelige handlinger


Herning Kirke søger
En ambitiøs dirigent
• med erfaring med - og talent for - korledelse og med sans for musikkens rolle i gudstjenesten og kirkens rolle i samfundet.
• som kan påtage sig det kunstneriske, pædagogiske og sociale ansvar for den fortsatte videreudvikling og trivsel af Herning Kirkes Drengekor.
• som ser perspektiver i at videreudvikle Herning Kirkes Drengekor i samarbejde med Den Jyske Sangskole.

En organist, der kan spille til en mindre del af de til sognet knyttede gudstjenester og kirkelige handlinger, koordineret med de øvrige organister ved kirken.

En medarbejder, der ønsker at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige organister tilknyttet kirken og et godt kollegialt samarbejde med alle kirkens ansatte (kirkens personalepolitik kan finde her).

Vi forventer, at du
• har en musikuddannelse på konservatorie- eller universitetsniveau
• har professionel erfaring med korledelse på et højt kunstnerisk niveau. Vi ser gerne, at du har erfaring fra eller en relation til andre inspirerende kormiljøer internationalt.
• har et bredt kendskab til repertoire for drenge- og mandskor
• har flair for den pædagogiske dimension i arbejdet med drengene
• er sprogligt i stand til at instruere også børn, der udelukkende taler dansk.
• er god til at planlægge indstuderingsforløb og koncerter
• har kendskab til folkekirkens liturgi og musikalske tradition
• har talent for fundraising
• opfatter skiftende arbejdstider som en naturlig del af arbejdet
• kan spille orgel på et niveau der svt. min. eksamen i orgel- og korledelse (tidl. PO).

Ved bedømmelsen af ansøgere vil vi lægge særlig vægt på kompetencerne indenfor korledelse.

Instrumenterne i Herning Kirke
• Hovedorglet bygget af Marcussen 1949/senest restaureret i 2015, 33 stemmer med 3 manualer og pedal.
• Flytbart kororgel bygget af Henk Klop 2000 med 6 stemmer.
• Kororgel i sakristiet, 4 stemmer.
• Bösendorfer klaver bygget 2015.
• Paccard klokkespil med 48 klokker.

Om Herning Sogn
Herning sogn er et sogn i vækst, der rummer 8500 mennesker (heraf 7000 medlemmer) og Herning Kirke er centrum for et engageret og bredspektret menigheds-, gudstjeneste og koncertliv. Kirken har to fuldtidsansatte og to deltidsansatte præster, en kirke- og kulturmedarbejder og en kirketjener samt medhjælpere. Kirkemusikken varetages fremadrettet af 3 kirkemusikerårsværk. Desuden er der to kordegne, som er fælles med byens øvrige sogne.
Mere om kirken, herunder formål og fokusområder, kan findes på kirkens hjemmeside: herningkirke.dk

Yderligere oplysninger og ansøgning
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos menighedsrådsmedlem Tobias Ramm Eberlein, tobias.ramm.eberlein@gmail.com, tel 26253274, eller organist og korleder Mads Bille, mads@denjyskesangskole.dk, tel 29929718, eller menighedsrådets kontaktperson Arne Laugesen tel 23232978 eller hos kirkens præster.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Herning Sogns Menighedsråd, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning eller på mail: 8789fortrolig@sogn.dk mærket Organist HKD og skal være kirken i hænde senest mandag den 27. januar 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler, prøvedirektion og –spil forventes afholdt i uge 9 2020.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker ved Herning Sogns Menighedsråd beliggende Østre Kirkevej 1, 7400 Herning.
Ansættelsesvilkår afhænger af uddannelsesniveau.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt og basisløntrin 2 udgør kr. 316.368,23 årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. for tjeneste ved 1 kirke. Den samlede løn er henholdsvis: kr. 324.525 og kr. 339.779,98

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 312.054,56 kr. – kr. 380.245,11 årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem kr. 40.150,06 kr. – kr. 62.358,40. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Den samlede løn er mellem kr. 352.204,62 og kr. 442.603,51.
Alle lønniveauer er oplyst i 1.10.2019-niveau for fuldtidsstilling. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er tre måneders prøvetid, og at der indhentes referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelsen.

annonser:

Bannerannons