Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Jul i Stora Lundby
Johan Gustafsson, Stora Lundby kyrkokör, vokalensemble och minikör


Skivan har producerats som en "PR-grej" och för Lerumsbor är ett (1) ex gratis. Övriga kan beställa den till självkostnadspris hos Stora Lundby församling, Box 4126, 443 13 GRÅBO


annonser:


Bannerannons

Bannerannons