Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Te Deum
Anders Colldén, Oscars Kammarkör, Oscars Barockensemble


CD kan köpas för 140:- genom Anders Colldén Oscars församling Box 24145 104 51 Stockholm


annonser:


Bannerannons

Bannerannons