Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Jul i Almundsryd
 


Inspelad: Oktober November 2000 i Merryland studio, Rottne
Tekniker: Patrik Ahlm, Rottne
Övriga medverkande vid inspelnngen. Rene Saulesco, Ingemar Trasthe, Göran Strand och Svend.Erik Hansen.
Produktion: Almundsryds församling, Ryd.
Behållningen går till "Musik i Juletid" Almundsryds Kyrka.
Medverkande på skivan: Trastinis orkester, Madle´n Trasthe, Camilla Trasthe, Timmy Schölin, Ulf Svensson, Christer Strand, Bengt Strand och Almundsryds Kyrkokör.
Foto: Ulf Svensson, Åsa Svensson, Svend-Erik Hansen
Layout Svend-Erik Hansen

CD-SKIVAN GÅR LÄTTAST ATT BESTÄLLA GENOM ATT SÄNDA IN 120 KR (100 KR FÖR SKIVAN OCH 20 KR I FRAKT) PÅ ALMUNDSRYDS FÖRSAMLINGS POSTGIRO 106434-4


annonser:


Bannerannons