Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

På turné
Högalids Motettkör och Kammarorkester


CD:n finns att köpa för 100:- i Högalids församling tel 08-6168800 eller via församlingens hemsida www.hogalidsforsamling.org


annonser:


Bannerannons

Bannerannons