Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Jag gläder mig över ljuset
Harry Franksson


Skivan finns både som CD och som kassett och kan erhållas hos
Harry Franksson
Box 90
562 02 TABERG
harry.franksson@epsilon.telenordia.se
annonser:


Bannerannons

Bannerannons