Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Dagen är kommen julsånger från hela världen
Hans-Börje Lindström, Tyresö Kammarkör


CDn kan beställas från
H-B Lindström
Tyresö Församling
Kyrkogränd 14
135 43 Tyresö
hans.b.lindstrom@svenskakyrkan.se


annonser:


Bannerannons

Bannerannons