Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Das Alte Lied
Knut Nystedt


Skivan är ett samprojekt med anledning av Knut Nystedts 85-årsdag.
Den kan köpas hos
Domkyrkomusiken i Uppsala
Odinslund 3
753 10 Uppsala
Pris 130:- + frakt domkyrkomusiken.la@privat.utfors.se
annonser:


Bannerannons

Bannerannons