Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Missa Ordinarium
Jens Andreasson, Bengt Wittje, Lomma kyrkokör och barnkör


Sätt in 80:- på postgiro 402405-5 så kommer skivan portofritt i Er brevlåda.


annonser:


Bannerannons

Bannerannons