Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Körmix med sångmezzo & Mästersångarna
Ebba Chritina Larsdotter, Körmix med sångmezzo & Mästersångarna


Sätt in 90:- på pg 473504-9, Ebbakörerna så skickar vi kassetten.


annonser:


Bannerannons

Bannerannons