Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Nu tändas tusen juleljus
Hässjö kyrkokör


Skivan kan köpas under adress:
Margith Lindkvist
Hässjö kyrkokör
Box 73
860 35 Söåker
Kostnad 120:- + frakt


annonser:


Bannerannons