Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Kungsholms kyrkokör
Elisabeth Ekwing, Kungsholms kyrkokör


MC kan beställas via brev:
Elisabet Ekwing
Kungsholms församling
Box 22025
104 22 Stockholm
eller e-post: elisabet.ekwing@kungsholmsforsamling.se


annonser:


Bannerannons

Bannerannons