Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Blott i det öppna
Bo Johansson, Slättåkra Kvibille kyrkokör


Skivan kan köpas via
Kantor Bo Johansson
Fjellunda, Ekegärde, 305 92 Holm
Pris 100:- + porto
annonser:


Bannerannons

Bannerannons