Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Och det hände vid den tiden
Göran Persson, Snöstorps Ungdomskör


Skivan kan beställas från
Snöstorps församling
tel 035-185668 eller 135520


annonser:


Bannerannons

Bannerannons