Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Sjung till Herrens ära en ny sång
Hans Hellsten, Johan-Magnus Sjöberg, Sankt Hanskören


Skivan kan beställas genom
Sankt Hans församling
att J-M Sjöberg
Box 100 25
222 10 Lund
Fax 046-358829
e-post: johan-magnus.sjoberg@svenskakyrkan.se


annonser:


Bannerannons

Bannerannons