Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Som det bröd vi delar
Mia och Per Madestam


Noter och skiva kan beställas från:
Text & Tidning
Marknadsgatan 6
544 30 Hjo
tel 0503-10339


annonser:


Bannerannons

Bannerannons