Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Lucernarium
Johannes Johansson


Skivan kan beställas från:
Karin Johansson
Långgatan 29
263 33 Höganäs
070-6912920
e-post: karin.johansson@mhm.lu.se
annonser:


Bannerannons

Bannerannons