Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Recordare, Domine
Lunds Vokalensemble, Ingemar Månsson


Här kan Du köpa våra skivor!
Du kan beställa skivor genom att skicka ett mail till oss på adressen skiva@lundsvokalensemble.org.
Priset är 140 kronor per skiva, inklusive porto.
Glöm inte att ange:


Vilken skiva Du vill ha
Hur många skivor Du vill ha
Din adress


Betalning sker med det postgiro-inbetalningskort som medföljer skivorna.

www.lundsvokalensemble.org


annonser:


Bannerannons

Bannerannons