Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Under klingande valv, Musik i Heliga trefaldighets kyrka, Arboga
Birgitta Rosenquist-Brorson Trefaldighetskören, Vokalensemblen A Capriccio


Denna CD kan köpas hos Arbugimusik Storgatan 16 732 46 Arboga www.arbugi.nu


annonser:


Bannerannons

Bannerannons