Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Kom, signade jul
Kurt Romberg, Laurentii Cantores


Skivan kostar 125:- och kan beställas hos:
Kurt Romberg
Box 13
191 21 Sollentuna
Fax:08-6268838
Kurt Romberg
annonser:


Bannerannons

Bannerannons