Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Se, bland vinterns snö julmusik i Svärdsjö kyrka
Torsten Solén Svärdsjö kyrkokör, G-klaven och Vox Angelica


Skivan kan beställas genom
TORSTEN SOLÉN

SE-790 23 SVÄRDSJÖ
tel 0246-10353
tosol@telia.com


annonser:


Bannerannons

Bannerannons