Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

G-klaven Svärdsjö
Torsten Solén, G-klaven


Skivan kan beställas genom
TORSTEN SOLÉN
Strömvägen 15
SE-790 23 SVÄRDSJÖ
tel 0246-10353
tosol@telia.com


annonser:


Bannerannons

Bannerannons