Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

...och sjunger för dig vår sång
Cecilia Dalby Credimus


Denna CD kan köpas på "Din bok - församlingsbokhandeln" eller direkt från kören.
CD kostar 100:- Kassett 60:- Cecilia Dalby 0303-221639 Jessica Svedholm 08-7116346 cdalby spray.se Hemsida: http://hem3.passagen.se/credimus


annonser:


Bannerannons

Bannerannons