Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

An Apostropfe to the Heavenly Hosts
Lars Angerdal, Schola Cantorum, Uppsala


Skivan kan beställas från
Domkyrkomusiken
Odinslund 3
S-753 10 UPPSALA


annonser:


Bannerannons

Bannerannons