Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Advents och julsånger
Walter Berggren, Uddevalla Kammarkör


Skivan kan beställas genom Walter Berggren Pastorsexp.
Box 262
451 17 Uddevalla
Tel 0522-642119 (Svarare går på efter många signaler!)
Pris CD 120:-. Porto tillkommer
annonser:


Bannerannons

Bannerannons