Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

En värld av vänner
John Eric Hammarbergh, Barnkörer från Västergötland


Skivan finns att köpa på pastorsexp., 531 97 Örslösa.
Den kostar 110:-.
Kontakta John-Eric Hammarberg, 0510-12488, 533127 eller Erika Bergman, 0510-12487, 64020.


annonser:


Bannerannons

Bannerannons