Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Nybro Motettkör
Elisabet Marmén, Nybro Motettkör


Denna Cd kan köpas via pastorsexpeditionen i Nybro.
Adressen är:
Nybro församling
Box 124
382 22 Nybro.
Tel. 0481-160 30,
fax 0481-129 86.
Priset är 129 kr + frakt.annonser:


Bannerannons

Bannerannons