Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Margareta Lindgren och Yvonne Rosell spelar musik från olika epoker
Margareta Lindgren och Yvonne Rosell


Skivan finns att köpa för 100:- på Pastorsexp i Kungsängen- V. Ryds församling
08-58161460
kungsangen.pastorat@svenskakyrkan.se
eller Margareta Lindgren 08-58166343
Yvonne Rosell 08-58171351
annonser:

Bannerannons