Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Orgelpärlor
Lars Nordh i Oscar Fredriks kyrka


Finns att köpa som CD eller kassett på
Oscar Fredriks pastorsexp Box 310 18 400 32 Göteborg
Tel 031-7319250
annonser:

Bannerannons