Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

O makalösa stjärna
Cappella Snöstorp, Göran Persson


Inspelad i Snöstorps kyrka 2011. Skivan kan beställas från goran.persson@svenskakyrkan.se


annonser:


Bannerannons

Bannerannons